CHÍNH SÁCH BẢO MẬT:

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website, ứng dụng và giao dịch tại cửa hàng được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.
1. Phạm vi thu thập:
Để truy cập và mua hàng tại website bạn có thể sẽ được yêu cầu để lại thông tin cá nhân* cho chúng tôi (Email, Họ tên, Số điện thoại, địa chỉ liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Cửa hàng không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
* Dữ liệu cá nhân: Dữ liệu Cá nhân thường là đề cập đến những thông tin có thể gián tiếp hoặc trực tiếp nhận dạng bạn. Dữ liệu Cá nhân thường bao gồm các nội dung như tên, địa chỉ, địa chỉ email, và số điện thoại.
2. Mục đích thu thập:
Chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn nhằm phục vụ cho các mục đích sau:
• Đơn hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn
• Dịch vụ chăm sóc khách hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn
3. Thời gian lưu trữ:
Dữ liệu cá nhân của khách hàng khi đã cung cấp sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ (trừ các thông tin đã được thông báo công khai trên các phương tiện truyền thông). Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống của cửa hàng.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

- Letee Mart Đà Lạt
- Địa chỉ: 01 Lê Hồng Phong, phường 4, Đà Lạt. (trong sân khách sạn Sammy)
- Hotline: 0976518688 - Email: leteemartdalat@gmail.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

- Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của chúng tôi. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của khách hàng trên website sẽ được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.